Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


emlétábla avató beszéd

2008.05.19

A természet megalkotta nekünk ezt a gyönyörű tájat, amely olyan kincset adott azoknak a szerencsés embereknek, amely révén megélhetést, boldogságot és hírnevet szerezhetnek.  Az itteni embereket a táj szépsége, Badacsony  erője  olyan emberekké  formálta, akik  szorgalmukkal, tehetségükkel, kitartásukkal összenőttek  Badacsony  minden  kincsével, szépségével.

Akik ezt átélték, …átéltük  megállapíthatjuk, hogy Badacsonyból  el  kehet   menni, de elhagyni soha. Igen,    ilyenek vagyunk  mi,  Ibosok  is. 

Az  élet  keserű  sorsa  úgy  hozta, hogy  el  kellett  mennünk,  de  Badacsonyt  elhagyni  soha  nem   tudjuk. Mi  mindig  itthon  leszünk itt.

 

E  ház falait  a  történelem  erősítette meg  ilyenné. Építője, Ramasetter  Vincze, - aki  Sümeg  város  díszpolgára, kékfestő, iskolaalapító - , nyári lakként építette.  Már  ő  is  megalapozta a minőségi szőlő-, és bortermelést ezen a földterületeken. Halála után az Ibos gyermekek egyike, Ibos Nándor örökölte meg 1878-ban. A ház innét fogva lett Ibos-ház, és lett méltó örököse és folytatója Ramasetter Vincze által megalapozott értékrendnek.

 

Az Ibos - család  nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az 1900-as évek elejétől fogva Badacsony méltó hírnevet és dicsőséget szerzett magának. Az  Ibos – család   mert  nagyokat alkotni, mert nagy lenni, mert újítani, fejleszteni, korszerű  technológiai eljárásokat bevezetni, amely gyümölcsözővé tette a család munkásságát  és  ezáltal a Badacsonyi  régió felemelkedéséhez  is hozzájárult.

 

A  Badacsonyi  emberek összefogása, szeretetük a településük iránt, szorgalmuk, kitartásuk és túlélési vágyuknak köszönhetően túlélték az 1930-as évek világgazdasági válságát, a pusztító szőlővészeket.

A Világháború borzalmaiból Badacsony sem maradt ki. A Badacsony férfiainak egy jelentős része odaveszett. Az Ibos – gazdaság két férfitagja Ferenc  - aki a gazdaságot vezette -, és testvére István is hősi halált haltak.

A háború utáni remények, a régi élet, a fejlődés útjának visszaállításáért tett kísérletek hamar  vágyálommá váltak. No,  nem  azért, mert sok gazdaságot – beleértve az Ibos – gazdaságot is – férfi híján a nőknek, özvegyeknek kellett irányítaniuk. Ők jól és  „ férfiasan  végezték dolgukat.  Hanem azért, mert egy elnyomó, diktatórikus  rendszer lett hatalmon Magyarországon, amely rendszer elvette ezektől az emberektől vagyonukat, elvette azt, ami az ÉLETÜK volt.

 

Most,  hogy  e  falakat  lerombolni  már  nem  lehet,  kívánom, hogy őrizze  meg  közös  múltunkat, történelmünket, és  szolgáljon  tovább.  Kívánom, és kérem az itt jelenlévőket és azokat is akik nincsenek most itt, hogy Badacsony  történelmi  múltját, hagyományait,  értékeit  őrizzék meg, ….ŐRIZZÜK  MEG.

Legyen e  hely és az  egész  történelmi  régió  méltó  a  kivívott  hírnevéhez, apáink, anyáink, nagyszüleink küzdelme ne legyen hiábavaló álom.

Amit a 40 év elnyomása és zsarnoksága alatt átvészelt, azt óvjuk meg, és adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak.

 

És most szeretném köszönteni mindazon Badacsonyi szívű embereket, akik már nem lehetnek közöttünk, de munkásságuk,  hitük,  és  kitartásuk  révén  Badacsony  megőrizte  és  átvészelte  dicső  múltját, értékét.

 

Szeretném most köszönteni  személyesen az  én  családom  minden  azon  tagját, akik  most  csak  lélekben,  de   itt   vannak, és  most  elégedettek  és  békések, boldogok  lehetnek  azért,  hogy  szellemiségük   kárpótolva  lett  azzal, hogy  mi  - élő  utódok – méltó  emléket  állíthatunk.

Köszöntelek mindannyiótokat,  Ibos  Gábor  (édesapám) és testvéred Ibos Márta Franciska,      szüleiteket Ibos  Ferenc és feleséged  Subáky  Márta,  Ferenc édesapádat  Nándort és feleséged, és többi gyermekeiteket  Istvánt,  Gizit  és gyermekeidet,  Ilonát  és gyermekeit, és téged is Vilma, aki önkezeddel vetettél véget életednek az államosításkor. Köszöntöm az összes rokonaimat, és  azokat akik barátok voltak, és itt dolgoztak és hozzájárultak mindannyiuk  boldogságához.

 

Szeretnék  köszönetet  mondani  azért, hogy az az emléktábla  megerősíti  az  Ibos – ház  történelmi  falait, melynek felállításához  hozzájárult és támogatta  az FVM Sz.B. K. Intézet és annak nevében Majer  János igazgató úrnak,   a  Polgármesteri  Hivatal  képviselő testületének, Krisztin N. László polgármester úrnak, Békássy János  alpolgármester úrnak, a Badacsonyi Hegykösségnek.

Köszönöm családom támogatását és köszönöm barátaimnak akik  erőt adtak mindehez.

 

Kívánom, hogy az Ibos – család kapcsolata a Badacsonyi emberekkel és rajtuk keresztül a történelmi Badacsonnyal ismét megerősödjön és  az  gyümölcsöző  legyen, hiszen  NEKÜNK BADACSONYIAKNAK CSAKIS EGY KÖZÖS CÉLUNK LEHET.